Sino ang dapat magbayad ng staunch property tax sa ilalim ng usufruct? | Huntahang Ligal

Sino ang dapat magbayad ng staunch property tax sa ilalim ng usufruct? | Huntahang Ligal

Ano ang kahulugan ng terminong usufruct? Sa ilalim ng ganitong uri ng kasunduan, sino ang dapat magbayad ng staunch property tax ng isang bahay na pinapaupahan? Alamin ang mga kasagutan…

Proseso ng Foreclosures at Redemption Duration ng Isang Property | Huntahang Ligal

Proseso ng Foreclosures at Redemption Duration ng Isang Property | Huntahang Ligal

Ano ang proseso sa judicial at additional-judicial foreclosure ng isang property? Papaano matutubos ang isang na-rematang property? Alamin ang mga kasagutan mula kay Atty. Joseph Dexter Feliciano kasama si Rapunzel…