Sino ang dapat magbayad ng staunch property tax sa ilalim ng usufruct? | Huntahang Ligal

Sino ang dapat magbayad ng staunch property tax sa ilalim ng usufruct? | Huntahang Ligal

Ano ang kahulugan ng terminong usufruct? Sa ilalim ng ganitong uri ng kasunduan, sino ang dapat magbayad ng staunch property tax ng isang bahay na pinapaupahan? Alamin ang mga kasagutan…